8 calls to
BCQ

ADJUVMV
ADJUVMV
ADJUVMV
ADJUVMV
ADJUVMV
SOLVQ
SOLVQ
SOLVQ